הקורס הינו בהתאם לסטנדרטיים העדכניים והגישות המקובלות להתמודד עם האתגרים של וולידציית התהליך בהתאמה לדרישות תקן ISO13485:2016 ו-CFR.820.21 הקורס כולל וולידציה לתהליכים מיוחדים, טכניקות ישימות לוולידציה, ניהול סיכונים, תכניות וולידציה, הסמכת התקנה/הפעלה/ביצועים. דוגמאות של וולידציה למקרי קיצון ייבחנו על מנת להראות שימוש בכלים של שיטות כמותיות, בחירת גודל מדגם, בחינת יכולת תהליך וכיצד משמרים את המצב הוולידי לאחר ההסמכה הראשונית לפרטים נוספים לגבי הקורסים והרשמה Gstudy@gsap.co.il


  • Date: 04/09/2024 09:00 AM
  • Location חיפה, Israel (Map)
  • More Info: בניין 22, מת"מ חיפה

Buy Now